back to top

Ljubomir Petrović

Ljubomir Petrović 1956. – 2024. Groblje: Novo groblje Obrenovac Ukop: 03.06.2024. 14:00 sati
groblja.rs