Ljubiša (Pera) Kovačević

Ljubiša (Pera) Kovačević1955 – 2022 05.04.2022. Bileća