Ilko Vukšić

ILKO VUKŠIĆ
9.8.2010.-9.8.2022.
Godine idu, zaborav ne postoji.
U našim srcima živiš vječno.
Tuga i bol uvijek su tu, mislimo na tebe do ponovnog susreta.
Tvoji najmiliji