HIKMETA ĐUGUM

Draga naša Hiki,

HIKMETA ĐUGUM

1963.  – 
2017.

Sarajevo


I nakon toliko godina, uspomene na tebe ne blijede.

Tvoji Alenka i Sabit