back to top

HASKA – HASNIJA (SALKO) ELEZOVIĆ

ŽIVE SJEĆANJA

na našu dragu

HASKA – HASNIJA (SALKO) ELEZOVIĆ

1929.  – 
2017.

Stolac


Znala si koliko te volimo, ali nikada nećeš znati koliko nam nedostaješ.

Tvoji najmiliji: suprug Nazif, kćerke Dina i Minka s porodicama