back to top

HASKA – HASNIJA (SALKO) ELEZOVIĆ

ŽIVE SJEĆANJA

na našu dragu

HASKA – HASNIJA (SALKO) ELEZOVIĆ

1929  – 
2017

STOLAC


Znala si koliko te volimo, ali nikada nećeš znati koliko nam nedostaješ.

Tvoji najmiliji: suprug Nazif, kćerke Dina i Minka s porodicama.