HARIS (ENES) ŠATROVIĆ

SJEĆANJE

HARIS (ENES) ŠATROVIĆ

12.1.1972.  – 
19.8.2011.

Sjećanje na voljenog supruga i oca

Dijana, Hamza i Lajla