hadži ABDULAHA DEDIĆA

SJEĆANJE

na voljenog oca, punca i dedu

hadži ABDULAHA DEDIĆA

22.9.1998.  – 
22.9.2022.

dipl. ing. agronomije


Dragi Bože, nagradi ga Džennetom za njegovu dobrotu i plemenitost.

S ljubavlju i poštovanjem,

kćerke Jasmina, Emina i Hatidža sa svojim porodicama Salčin, Musić i Kurtović