Gojko Despotović

Gojko Despotović

1951 – 2023

Groblje: Šabac novo groblje
Sahrana: 03.07.2023. 14:00

eumrli.com