back to top

FATIMA RUDIĆ – BISER, rođ. BUSULADŽIĆ

TUŽNO SJEĆANJE

na našu dragu i plemenitu majku

FATIMA RUDIĆ – BISER, rođ. BUSULADŽIĆ

07.08.2014.  – 
07.08.2022.

Hvala Ti za ljubav i sreću kojom si nas uvijek nesebično darivala.

Tvoja djeca: sin Adnan i kćerka Sanela sa porodicama