FATIMA-Fadila MEŠINOVIĆ

fatima-fadila   mešinović
1949. — 14.3.2023.

FATIMA-Fadila MEŠINOVIĆ

Informacije o pogrebu

Vrijeme pogreba
: 14.3.2023.

Groblje
: Staro mezarje Faletići

Mjesto pokopa
: Bosna i Hercegovina, Federacija, Sarajevo, Sarajevska županija

Ožalošćeni
: suprug Edhem-Smajo, djeca Avdija, Meliha, Mediha i Belma, unučad Alen, Adin, Emin, Emina i Kerim, zetovi Damir i Edin, snahe Hemnalina, Adela i Irena, brat Kadir sa porodicom, sestre Sadija, Ferida, Bibija i Senija sa porodicama, zaova Kadrija, Emir sa porodicom, Jasmina, Dženita, Rejha, Alina i Samira sa porodicama, te porodice Mešinović, Glasić, Duraković, Ustamujić, Salešević, Kapo, Marijanović, Šabanović, Malagić, Lazzari, Planja, Alađuz, Beširević, Tarić, Mislimi, Mirvić, Hurić, Kajan, Žiga, Luinović, Jašarević, Parla, Imamović, Memić, Olovčić, Handžić, Babić, Kalajdžisalihović, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

eumrli.com