back to top

ENES ČOVRK

enes   čovrk
— 24.9.2023.

ENES ČOVRK

Informacije o pogrebu

Vrijeme pogreba
: 24.9.2023.

Groblje
: Gradsko groblje “VLAKOVO”

Mjesto pokopa
: Bosna i Hercegovina, Federacija, Sarajevo, Sarajevska županija

Ožalošćeni
: supruga Soraja, sin Benjamin, amidža Abdulkadir, tetka Azemina, strine Jasna i Samira, amidžići Enver, Maid, Samir, Fahrudin i Kemal sa porodicama, amidžične Dinka, Halida, Amela, Dženita, Belkisa i Fikra sa porodicama, tetične Jasna i Zineta sa porodicama, daidžići Đani i Adi sa porodicama, daidžična Maja sa porodicom, šura Mersid sa porodicom, svastika Mersiha sa porodicom, rođak Salko sa porodicom, te porodice: Čovrk, Nikočević, Šehu, Hafizović, Šahat, Bektešević, Veljan, Džafo, Bešlagić, Mutapčić, Kolašinac, Uković, kao i ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.