back to top

Eleni Šević rođ. Milićević

eleni šević rođ. milićević

POSLEDNjI POZDRAV DRAGOJ KUMI

eleni šević rođ. milićević

Eleni Šević rođ. Milićević

14. 11. 1971 – 10. 10. 2023.

Voljeni nikada ne umiru… Uvek ćeš ostati u našim srcima.

Tvoje
NATAŠA, KATARINA i KRISTINA

citulje.novosti.rs