EDIN (MEHMEDA) ŠEPO


Vrijeme prolazi, ali ti ostaješ vječno u našim mislima i srcima.

Haris, Sabina, Farah, Innaja, Huso i Sabaheta