DŽAFER KASALO MEVLIDA (rođ. OŽUZ) KASALO HASNIJA (rođ. OŽUZ) ADŽEM MIRJAZ ADŽEM

Ni bol ni tugu vrijeme ne briše, što ide dalje boli sve više

džafer kasalo mevlida (rođ. ožuz) kasalo hasnija (rođ. ožuz) adžem mirjaz adžem

MEVLIDA (rođ. OŽUZ) KASALO

2009  – 
2022.
džafer kasalo mevlida (rođ. ožuz) kasalo hasnija (rođ. ožuz) adžem mirjaz adžem

HASNIJA (rođ. OŽUZ) ADŽEM

2919  – 
2022.
džafer kasalo mevlida (rođ. ožuz) kasalo hasnija (rođ. ožuz) adžem mirjaz adžem

MIRJAZ ADŽEM

2000  – 
2022.

Neutješene sestre i svastike Ramiza i Zahida, zet i badžo Ahmed – Major