back to top

Dušan Mladenović Ledu

POSLEDNjI POZDRAV NAŠEM BRATU

Dušan Mladenović Ledu

Boli ovaj pozdrav i praznina koja ostaje za tobom dobri naš Dule, koliko samo uspomena. Veliku prazninu si ostavio u dušama tvoje braće i drugara. Sećanje na tebe kakav si bio, dobar, pravedan, duhovit i hrabar čuvaćemo kroz uspomene i snove do budućeg viđenja u Carstvu Nebeskom. Hvala ti na svemu, za sve što dolazi nedostajaćeš.

Tvoji drugari iz kraja
JOSIP i BANE

citulje.novosti.rs