dr. EDIN TASLAMAN

SJEĆANJE

dr. EDIN TASLAMAN

21.8.2021.  – 
21.8.2022.

Zauvijek ćemo te nositi u našim srcima.

Brat Mevludin sa familijom