Darinka (Vukote) Vuković

Darinka (Vukote) Vuković1944 – 2022 19.03.2022. Bileća