Čitulja Misović Kosa 1936. – 2022. Pogrebna povorka kreće u utorak 04.10.2022. u 16:00 časova ispred Gradske mrtvačnice na Bijelom Brijegu. Mostar 03.10.2022

Čitulja Misović Kosa 1936. – 2022. Pogrebna povorka kreće u utorak 04.10.2022. u 16:00 časova ispred Gradske mrtvačnice na Bijelom Brijegu. Mostar 03.10.2022