back to top

Čitulja Mileta Misira 1961. – 2022. Sahrana dragog nam pokojnika počeće u četvrtak, 29. septembra. 2022. godine u 15:00 sati ispred gradske mrtvačnice u Širokom Brijegu. Široki Brijeg 28.09.2022

Čitulja Mileta Misira 1961. – 2022. Sahrana dragog nam pokojnika počeće u četvrtak, 29. septembra. 2022. godine u 15:00 sati ispred gradske mrtvačnice u Širokom Brijegu. Široki Brijeg 28.09.2022