back to top

Čitulja Julijane Dedić 1960 – 2022 Sahrana će biti u subotu 24.09.2022. u 16:00 časova ispred gradske mrtvačnice “SUTINA”. Mostar 23.09.2022

Čitulja Julijane Dedić 1960 – 2022 Sahrana će biti u subotu 24.09.2022. u 16:00 časova ispred gradske mrtvačnice “SUTINA”. Mostar 23.09.2022