Čitulja Jasne Uhlik – Sahrana drage pokojnice obavit će se 7. oktobra 2022. godine u 9.00 sati na groblju Žale u Ljubljani ispred kapele sv. Maria. Ljubljana 04.10.2022

Čitulja Jasne Uhlik – Sahrana drage pokojnice obavit će se 7. oktobra 2022. godine u 9.00 sati na groblju Žale u Ljubljani ispred kapele sv. Maria. Ljubljana 04.10.2022