back to top

Čitulja Dizdar Nejib 1933 – 2022 Sahrana će se obaviti u petak 23.09.2022. u 16:15 sati na Gradskom groblju Sutina. Mostar 23.09.2022

Čitulja Dizdar Nejib 1933 – 2022 Sahrana će se obaviti u petak 23.09.2022. u 16:15 sati na Gradskom groblju Sutina. Mostar 23.09.2022