back to top

Čitulja Danica Mihalj 1950. – 2022. Ispred mrtvačnice u Poklečanima – Rakitno, 6. oktobra 2022. godine u 15.00 sati kreće dženaza. Posušje 05.10.2022

Čitulja Danica Mihalj 1950. – 2022. Ispred mrtvačnice u Poklečanima – Rakitno, 6. oktobra 2022. godine u 15.00 sati kreće dženaza. Posušje 05.10.2022