back to top

Čitulja Borke Šimić 1947. – 2022. Sahrana će se obaviti u nedjelju 2. oktobra 2022. godine u 16.00 sati na mjesnom groblju KOSOVA GORICA na Humcu. Ljubuški 01.10.2022

Čitulja Borke Šimić 1947. – 2022. Sahrana će se obaviti u nedjelju 2. oktobra 2022. godine u 16.00 sati na mjesnom groblju KOSOVA GORICA na Humcu. Ljubuški 01.10.2022