back to top

Čitulja Anka – Marija Topić 1931. – 2022. Sahrana će biti u četvrtak 13.10.2022. u 16:00 časova ispred Gradske mrtvačnice na Bijelom Brijegu. Mostar 12.10.2022

Čitulja Anka – Marija Topić 1931. – 2022. Sahrana će biti u četvrtak 13.10.2022. u 16:00 časova ispred Gradske mrtvačnice na Bijelom Brijegu. Mostar 12.10.2022