back to top

Čitulja Anice Zovko 1938 – 2022 Sahrana će biti u četvrtak 06.10.2022. u 16:00 sati ispred Gradske mrtvačnice u BIJELIM BRIJEGU. Mostar 04.10.2022

Čitulja Anice Zovko 1938 – 2022 Sahrana će biti u četvrtak 06.10.2022. u 16:00 sati ispred Gradske mrtvačnice u BIJELIM BRIJEGU. Mostar 04.10.2022