back to top

Ante Ereš


ANTE EREŠ – Tomin
1914. – 31.05.1944.

Danas se navršava 80 godina od smrti našeg voljenog oca koji je ubijen od strane partizana.

Sinovi Toma i Milan

www.ljportal.com