Anika (rođena Nikola) Vasiljević

Anika (rođena Nikole) Vasiljević1928 – 2022 13.05.2022. Gacko