ALMAS (ŠAHBAZ) KRDŽALIĆ

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom tati, dedi, svekru


Život prođe ali nikada i ljubav i sjećanja na tebe. Hvala ti na tvom požrtvovanju za porodicu i prijatelje.

Bio si mi, a i mnogima drugim uzor u životu, učitelj i inspiracija u svemu.

Molim dragog Allaha milostivog da ti podari lijepi Džennet.

Sa tugom u srcu, ali punim snage, ljubavi i lijepih sjećanja.

Sin Amel sa porodicom