AIDA (AHMET) BEĆIREVIĆ

Draga na Ida, vječno, ćeš ostati u srcima tvojih najmilijih. Tvoja porodica sa Lenom.

Prošlo je pola godine kako te nema. Nedostaješ, mnogo.

AIDA (AHMET) BEĆIREVIĆ

Bihać


Prošlo je pola godine kako te nema. Nedostaješ, mnogo.

Voli te tvoja porodica.

Porodica: Čolaković, Krneta i Zulić