ABAZ BOŠNJAK HAMIDA BOŠNJAK

SJEĆANJE

abaz bošnjak hamida bošnjak

HAMIDA BOŠNJAK

1944.  – 
2021.

Neka vam Allah osvijetli mezar kao što ste bili svjetlo mog srca i cijelog života.

Zahvalna djeca