back to top

Nikola Bezer

nikola bezer

NIKOLA BEZER 
30.10.2022.-30.10.2023.

Dragi naš Nikola, trajno si u našim mislima i molitvama.

www.ljportal.com