back to top

Milan Zadro – Mića


MILAN ZADRO – MIĆA
06.03.2023.-06.03.2024.

Dragi kume, bio si i ostat ćeš dio našeg života,
hvala ti za svaki osmijeh i toplu riječ.

Počivaj u miru Božjem!

www.ljportal.com