back to top

Kata Sesar


Kata Sesarkata sesar
1935. ⇀ 2024.

Posljednje zbogom dragoj ujni Kati žele djeca pokojne zaove Janje
POČIVALA U MIRU BOŽJEM

osmrtnice.grude.com