back to top

Jozo Pehar


JOZO PEHAR
02.06.2011. – 02.06.2024.

Nedostajanje, bol i tuga
ostaju zauvijek u nama,
kao i naša ljubav za tebe
koja traje i nikada neće
umrijeti…

Djeca pok. brata Ante s obitelji

www.ljportal.com