back to top

Jovanka Vujanić

Jovanka Vujanić 1948. – 2024. Groblje: Valjevo – Novo groblje Ukop: 03.04.2024. 15:00 sati
groblja.rs