Jedileri

Jedileri je pokopno društvo iz Sarajeva koje posluje pri Islanskoj zajednici Bosne i Hercegovine.

POGLEDAJTE – Jedileri smrtovnice za danas Sarajevo

Odobrenje na Odluku je dao Sabor Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, kao najviše predstavničko tijelo u Islamskoj zajednici BiH.

Jedileri HISTORIJAT

Ideja o obnavljanju rada, nekad ugašenog Muslimanskog pokopnog društva Jedileri (osnovano 1923. godine) te izgradnji gasulhane u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo je odavno prisutna.

-

Gasulenje, opremanje mejjita, te klanjanje dženaze su vjerski obredi. Izostavljanjem bilo čega od navedenog, dženaza – ukop nije valjan.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se brine i podstiče muslimane da izvršavaju svoje vjerske dužnosti od rođenja pa do preseljenja na drugi – bolji svijet.

Jak hazard prodlužuje život seniorům? Problém závislosti na hazardních hrách je u starších lidí běžný a často se rozvíjí později v životě. Kromě finančních odměn nabízejí kasina také výhody pro seniory, jako je bezplatná bufetová strava a výlety autobusem. Díky těmto pobídkám se hazard jeví jako dobrý nápad pro starší lidi. Starší lidé nejsou jediní, kdo je náchylný k závislosti na hazardních hrách. Může to ovlivnit i přátele a členy rodiny. Stárnutí je navíc stresující období a hraní je způsob, jak se s ním vyrovnat. Hazardní hry mají také mnoho pozitivních účinků na lidi. Starším lidem, kteří jsou sociálně izolovaní, může být prospěšné účastnit se online casino her. To jim pomáhá navázat kontakt se svými vrstevníky. Navíc jim pomáhá překonat samotu, která je běžná u starších lidí, kteří ztratili někoho blízkého. Hazardní hry jim také dávají příležitost cítit se znovu užiteční.

jedileri šehidsko mezarje kovači sarajevo
Šehidsko mezarje Kovači Sarajevo

Nakon rođenja, djetetu se daje ime (akika), organizuje se i izvodi mektebska nastava, vjeronauka u školama, priređuju šerijatska vjenčanja, u džamijama se obavljaju dnevni namazi, džume, teravih i bajram namazi, predavanja, tribine, te druge vjerske aktivnosti.

Preseljenje na Ahiret je zaokruženje ovozemaljskog življenja. …“mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti“ (Kur an).

Kako Islamska zajednica brine o organizaciji vjerskog života muslimana od rođenja, normalan je slijed da se bavi i organizacijom dženaza sa svim onim šta ta organizacija podrazumijeva.

Realizaciji ideje izgradnje gasulhane, pristupilo se 1995. i 1996. godine. Izrađena je idejna i izvedbena dokumentacija, određena lokacija, dobivena građevinska dozvola.

U jesen 1997. godine započeti su građevinski radovi. Gradnja objekta finansirana je isključivo sredstvima Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo.

Po završetku građevinsko – zanatskih radova obavljen je tehnički prijem. Izgrađen je veoma lijep objekat površine cca 450 m2, sa svim sadržajima za pripremanje dženaza (prijem, gasuljenje, opremanje, odvoz na mezaristan).

Shodno pozitivnim zakonskim propisima, u septembru 2003. godine, Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo donio je Odluku o osivanju pokopnog društva „Jedileri“ za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo, a odobrenje na Odluku je dao Sabor Islamske zajednice.

Pokopno društvo «Jedileri» d. o. o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo Rješenjem o upisu subjekta u sudski registar kod Kantonalnog Suda Sarajevo, registrovano je 28. 11. 2003. godine, a osnivač je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo.

Objekat je namjenski opremljen savremenom opremom. Objekat posjeduje gasulhane sa dvije rashladne komore (ženska i muška) , čime su obezbijeđene sve pretpostavke da se umrli opreme i isprate na Ahiret po šerijatskim propisima.

Put do registracije Društva nije bio nimalo jednostavan iz razloga nužnosti obezbjeđenja materijalnih pretpostavki i obezbjeđenja dokumentacije potrebne za zadovoljenje zakonske regulative.

jedileri mezar rahmetli alije izetbegovića prvog predsjednika bih
Mezar rahmetli Alije Izetbegovića prvog predsjednika BiH

Djelatnost preduzeća, a posebno osnovna djelatnost, pogrebne usluge, su svrstane u kategoriju komunalnih usluga od “općeg društvenog interesa” te podliježu posebnoj zakonskoj regulativi.

Do imenovanja direktora Društva 01. 09. 2004. godine, poslove V. D. direktora obavljao je gospodin Esad Karahmet koji je zajedno sa Izvršnim odborom Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Muftijstvom Sarajevo dao najveći udio u stvaranju pretpostavki za uspješnu registraciju i početak rada Društva.

Period od imenovanja direktora Društva do svečanog otvaranja 01. 10. 2004. godine obilježavaju aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak rada: administrativnih, materijalnih, materijalno-tehničkih, kadrovskih, te medijske prezentacije otvaranja i otpočinjenja sa radom.

POGLEDAJTE – Jedileri smrtovnice za danas

U skladu sa zakonskim propisima pripremljena su, donešena i ažuriraju se sva neophodna akta za funkcionisanje Društva, te sklopljeni ugovori sa subjektima od značaja za djelatnost Društva, što je omogučilo brže i jednostavnije djelovanje u bavljenju registrovanom djelatnosti na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Kantona Sarajevo.

Svoj rad privredno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo temelji na odrednicama Statuta Društva, smjernicama i zaključcima Skupštine Društva, Programu rada i Mjerama za unapređenje rada Društva.

U skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima i Zakonom o fiskalnim kasama, pravovremeno je izvršena priprema i obezbijeđen program, fiskalna oprema i obuka, te je u zakonom predviđenom roku obavljen postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa i regulisanja prometa preko fiskalne kase.

Pogrebna djelatnost je osnovna djelatnost ovoga Društva i obuhvata niz aktivnosti koje je potrebno uraditi kako bi na kvalitetan način bio izvršen tehnički dio dženaze i umrli na dostojanstven način bio ispraćen do krajnjeg odredišta ovoga prolaznoga svijeta – mezaristana, a što obuhvata:

 • prijavu smrtnog slučaja,
 • prijevoz umrlog do gasulhane,
 • zavođenje podataka u knjige evidencija,
 • izradu posmrtnica,
 • objavu posmrtnica u informativnim glasilima,
 • izradu i naplatu računa,
 • razmjenu podataka i informacija kada je to potrebno sa subjektima od značaja za djelatnost Društva,
 • kompletiranje pokopne opreme,
 • prijevoz rahmetlije do izabranog mezaristana poslije vjerskog čina gasuljenja i opremanja.

Sve gore navedeno, trebalo bi biti osnovna vodilja i osnovni motiv kod opredjeljenja građana u izboru i davanju povjerenja pokopnom društvu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo – PD „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo.

jedileri turbe sedam braće sarajevo
Turbe sedam braće Sarajevo

Jedileri UPRAVA

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Društvom upravlja član – osnivač Društva kao vlasnik kapitala putem Skupštine, i Uprave društva. Društvo je organizovano kao jedinstvena cjelina, a svoju djelatnost obavlja u sjedištu i van sjedišta. Skupštinu Društva čine članovi Izvršnog odbora Medžlisa.

UPRAVA DRUŠTVA

Poslovanje Društva vodi i društvo zastupa Uprava.
Funkciju uprave Društva obavlja direktor Društva.
Direktora Društva imenuje Skupština Društva.
Direktor Društva odgovara Skupštini Društva.
Mandat direktora traje 4 godine.

DIREKTOR
Elvedin KLISURA
Kontakt tel: +387 61 105 728
[email protected]

SEKRETAR
Nedim ZAHIRAGIĆ
Kontakt tel: +387 61 266 438
[email protected]

RAČUNOVOĐA
Dženita KARAHMET
Kontakt tel: +387 33 712 800
[email protected]

jedileri obavlja dzenaze po muslimanskim propisima
Jedileri obavlja dzenaze po muslimanskim propisima

Jedileri USLUGE

Pogrebna djelatnost je osnovna djelatnost ovoga Društva i obuhvata niz aktivnosti koje je potrebno uraditi kako bi na kvalitetan način bio izvršen tehnički dio dženaze i umrli na dostojanstven način bio ispraćen do krajnjeg odredišta ovoga prolaznoga svijeta – mezaristana, a što obuhvata:

 • prijavu smrtnog slučaja,
 • prijevoz umrlog do gasulhane,
 • zavođenje podataka u knjige evidencija,
 • izradu posmrtnica,
 • objavu posmrtnica u informativnim glasilima,
 • izradu i naplatu računa,
 • razmjenu podataka i informacija kada je to potrebno sa subjektima od značaja za djelatnost Društva,
 • kompletiranje pokopne opreme,
 • prijevoz rahmetlije do izabranog mezaristana poslije vjerskog čina gasuljenja i opremanja.

Pokopno društvo Jedileri Sarajevo , vršeći svoju osnovnu djelatnost, u obavezi je obezbijediti sve ono što je potrebno (oprema i usluge), kako bi se organizovao ukop na mezaristanu za koji se odluči porodica. U tu svrhu obezbijedit će se:

Oprema: tabut, nasloni, bašluk, ćefini, posmrtni oglasi – ograničeni broj primjeraka, sitni pribor, sanduk.

Usluge: gasulhana, namjensko vozilo, čoha i mekjurtija, prijevoz merhuma i opreme te usluge trećih lica, u ovisnosti od elemenata naplate kao: ukop, mrtvačnica Bare (prosektura), kapela Vlakovo, kapela Bare, otežani uvjeti kopanja, skeniranje.

PRIJAVA SMRTNOG SLUČAJA

Prijavu smrtnog slučaja vrši uži član porodice, a dokumentacija koja je neophodna da bi se organizovao ukop je:

 • potvrda o smrti (važna je porodici za vađenje matičnog dokumenta Izvod iz MKU) i
 • dozvola za ukop (dokument potreban pokopnom društvu).
 • Ukop umrle osobe se ne može obaviti dok se ne obavi pregled umrlog. Pregled umrle osobe vrši doktor medicine (mrtvozornik).

Vrijeme i uzrok smrti građana umrlih u zdravstvenoj ustanovi utvrđuje doktor medicine te ustanove, a uzrok i vrijeme smrti nastale izvan zdravstvene ustanove utvrđuje, po pravilu, ljekar mrtvozornik – uposlenik JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“ ili ljekar mrtvozornik – uposlenik JU „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo“, te nakon pregleda izdaje zakonom propisanu dokumentaciju (dozvola za ukop i potvrda o smrti).

U slučaju kada iz određenih razloga nije obezbijeđena navedena dokumenttaciju, pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo će pokrenuti aktivnosti na pribavljanju iste.

Matični dokument – izvod iz MKU (smrtni list) dobiva se u matičnom uredu općine prebivališta. Zakonski rok za pribavljanje smrtnog lista jeste 30 dana od dana smrti, a za dobivanje istog potrebno je obezbijediti sljedeća dokumenta:

 • Izvod iz MKR,
 • Izvod iz MKV (za udate i oženjene),
 • Potvrda o smrti ( dva originalna primjerka),
 • Kopija lične karte
jedileri umrli i dzenaze
Jedileri umrli i dženaze

Možda vas zanima:

Jedileri CJENOVNIK

Cijenovnik opreme i usluga koje pruža pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo donosi Skupština Društva.

Cijena osnovnog paketa usluga koji podrazumijeva obezbjeđenje pokopne opreme i usluga za ukop na mezaristanima koji se nalaze na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo je 588,51 KM (petstotinaosamdesetosamkonvertibilnihmaraka).

Cijena osnovnog redovnog paketa pokopne opreme i usluga za ukop na mezraistanima kojima gazduje KJKP „Pokop“ (Vlakovo, Bare, Stadion, Lav i Obad) iznosi 588,51 KM + usluge KJKP „Pokop“- a, što ukupno iznosi 940,31 KM (devetstotinačetrdeset i 31/100 KM).

Kod organizacije ukopa na mezaristanima kojima gazduje KJKP „Pokop“ , u jedinstvenoj fakturi su sadržane i obaveze prema istom, u skladu sa Ugovorom.

U pravilu, naručilac usluga – fizičko lice, plaća ispostavljenu fakturu gotovinski ili ako je u pitanju naručilac usluga – pravno lice, plaća ispostavljenu fakturu virmanski, uz davanje zahtjeva (narudžbenica).

PRAVO NA REFUNDACIJU

Pravo na naplatu (refundaciju) srdstava za plaćanje računa za organizaciju ukopa građani ostvaruju na razne načine:

Uposlenici državnih institucija raznih nivoa, uposlenici javnih preduzeća, javnih ustanova i preduzeća, radnici firmi u privatnom sektoru, (u skladu sa pravilnicima istih o primanjima koje nemaju karakter plaće, u šta spadaju i naknade za smrtni slučaj),

Boračka populacija (demobilisani borci, članovi uže porodice RVI, članovi uže porodice šehida, nosioci raznih ratnih priznanja i sl.) definisani su Zakonom o dadatnim pravima boraca K. S., a ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi za boračka pitanja),

Socijalni slučajevi, isključivo korisnici stalne socijalne pomoći, definisani su Uredbom o subvencioniranju troškova dženaze – sahrane – ukopa, ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva Službi socijalne zaštite općine gdje se osoba kao korisnik stalne socijalne pomoći nalazi na evidenciji,

Penzioneri, ukoliko su članovi penzionog fonda, ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva udruženju penzionera – penzioni fond,

Majka porodilja za umrlo dijete, ostvaruje prava kod nadležnog općinskog organa uprave,

PRIJEVOZ UMRLIH OSOBA IZ INOSTRANSTVA

Pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo pruža usluge prijevoza iz inostranstva, (Zapadna Evropa) kao i usluge prijevoza iz Sarajeva u zemlje okruženja. (Rep. Hrvatska, Rep. Crna Gora, Rep. Makedonija, Rep. Srbija i Kosovo).

Takođe, vrši se uvezivanje i prihvat umrlih sa aerodroma Butmir u Sarajevu iz udaljenih, prekookeanskih zemalja (SAD, Norveška, Kanada, V. Britanija, Irska i sl.).

U ambasadi ili konzulatu Bosne i Hercegovine u zemlji iz koje se umrli prevozi, ili u ambasadi ili konzulatu zemalja u okruženju smještenih u Sarajevu, na osnovu propisane dokumentacije dobiva se sprovodnica.

Za navedenu aktivnost potrebno je obazbijediti sljedeće:

 • lična karta umrle osobe ili pasoš
 • internacionalni obrazac rodnog lista (matični ured općine rođenja)
 • vjenčani list za udate i oženjene (matični ured općine vjenčanja)
 • uvjerenje o državljanstvu (matični ured općine rođenja)
 • potvrda o obezbijeđenom grobnom mjestu (daje institucija koja upravlja mezaristanom)
 • dozvola za ukop (izdaje ljekar mrtvozornik)
 • potvrda o smrti (izdaje ljekar mrtvozornik)
 • Izvod iz MKU (izdaje matični ured općine)
 • ovjerenu punomoć člana porodice (izjavu o davanju saglasnosti da pokopno društvo “Jedileri“ d. o. o. Sarajevo može u ime porodice vrštiti radnje vezano za organizovanje transporta umrle osobe ( punomoć se vadi na protokolu bilo koje općine)
 • Cijena usluga je po dogovoru, a istu određuje udaljenost od mjesta smrti (grada, države) do mjesta ukopa, te vrste sadržaja paketa usluga.

PREPORUKA