back to top

HEDIJA – HEDA HODO, rođ. SIJERČIĆ

Sa bolom, tugom u srcu i duši, obavještavamo našu rodibnu, prijatelje i komšije, da je naša draga, poštovana i nikada nezaboravljena

HEDIJA – HEDA HODO, rođ. SIJERČIĆ

15.01.1934.  – 
08.08.2022.

preselila na ahiret u Monash Hospital Clayton, Melbourne, Victoria, Australia.
Dana 8. avgusta 2022. godine u 04.58 sati poslije podne.
Dženaza će se obaviti u četvrtak, 11. avgusta 2022. godine u 2.30 sati poslije podne u džamiji Bosna i Hercegovina IZ Noble Park, 18 Leonard Avenue, Noble Park, Victoria 3174
Ukop 3.15 sati poslije podne u Springvale Botanical Cemetery 600 Princess Highway, Springvale 3171. Islamski odijel – Six Avenue.
Poslije obavljene dženaze, tevhid će se proučiti u džamiji IZ Bosne i Hercegovine, Noble Park.

OŽALOŠĆENI: suprug Redžo Hodo, sinovi Riyad Hodo sa suprugom Marie Anne, Elvir Hodo sa suprugom Angelom, kćerkom Aylom i sinom Ayelanom, sin Fajko Tafro sa suprugom Senom, unuka Sanela Kulovac sa suprugom Jaskom i sinovima Farisom i Amerom, unuka Dženana Kurto sa suprugom Safetom-Sajom, kćerkama Sarom i Džejnom i sinom Ajdinom, brat Nurko Sijerčić, bratična Nusreta-Nuna Husejnović sa porodicom, bratić Nusret-Nune Sijerčić sa porodicom, sestra Fahra Mašić sa suprugom Safetom, sestrična Amira Stovrag sa porodicom, sestrić Samir Mašić sa porodicom, sestrić Ismet Živojević sa porodicom, sestrična Mubera Lemić sa porodicom, djever Murat-Car Hodo sa suprugom Safijom-Kikom, djeverić Kemal-Kemo Hodo sa suprugom Medinom i kćerkama Naidom i Zerinom, djeverična Dženana Hodžić sa suprugom Nerminom, sinom Muhamedom i kćerkom Minom, jetrva Fatima Hodo, djeverići Admir i Almir Hodo sa porodicama, svak Ramo Korjenić, zaović Baris-Beli Korjenić sa porodicom, zaovične Hidajeta-Hida Korjenić i Rijada Memija sa porodicom,

familije: Hodo, Sijerčić, Čeljo, Pleh, Čengić, Peljto, Živojević, Mašić, Stovrag, Lemić, Kurto, Kulovac, Čovčić, Hodžić, Buljubašić, Bičević, Korjenić, Ćurović, Memija, Muratović, Calou, Hibbs, te mnogobrojna rodbina i prijatelji širom svijeta.