FERIDA JABUČAR

ferida   jabučar
1940. — 24.12.2022.

FERIDA JABUČAR

Informacije o pogrebu

Vrijeme pogreba
: 24.12.2022.

Groblje
: Gradsko groblje “VLAKOVO”

Mjesto pokopa
: Bosna i Hercegovina, Federacija, Sarajevo, Sarajevska županija

Ožalošćeni
: sinovi Mehmedalija i Edin, unuke Lamija i Iman, sestrične Emina i Azra, djeveri Abdulah i Faruk, zaove Sadika i Hurmeta, jetrva Senada, amidžić Ervin, amidžićne Suada i Maida, zetovi Hasan, Munib, Senad i Adnan, snaha Ismeta, te porodice Jabučar, Džaka, Selmanović, Karakaš, Kulosmanović, Čorbo, Šapčanin, Šiljak, Hadžihamzić, Baljić, Ćurovac, Bajrović, Hadžić, Sejfović, Moćević, Dorić, Ćebo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.