back to top

Čitulja Viktor Prce 1936 – 2022 Ispraćaj će biti u utorak 11.10.2022. u 15:00 sati ispred Gradske mrtvačnice BIJELI BRIJEG. Mostar 10.10.2022

Čitulja Viktor Prce 1936 – 2022 Ispraćaj će biti u utorak 11.10.2022. u 15:00 sati ispred Gradske mrtvačnice BIJELI BRIJEG. Mostar 10.10.2022