back to top

Čitulja Miroslav Nakić 1958 – 2022 Sahrana dragog nam pokojnika počinje u utorak 27.09.2022. godine, u 16:00 sati ispred gradske mrtvačnice u Širokom Brijegu. Široki Brijeg 26.09.2022

Čitulja Miroslav Nakić 1958 – 2022 Sahrana dragog nam pokojnika počinje u utorak 27.09.2022. godine, u 16:00 sati ispred gradske mrtvačnice u Širokom Brijegu. Široki Brijeg 26.09.2022