Čitulja Ankici Barišić 1936 – 2022. Urna će biti postavljena u petak, 30. septembra 2022. godine, u 12.30 sati na gradskom groblju Bare, direktno na grobnom mjestu na parceli K6. Sarajevo 28.09.2022

Čitulja Ankici Barišić 1936 – 2022. Urna će biti postavljena u petak, 30. septembra 2022. godine, u 12.30 sati na gradskom groblju Bare, direktno na grobnom mjestu na parceli K6. Sarajevo 28.09.2022