back to top

ALEMA SINANOVIĆ

alema   sinanović
1963. — 5.2.2023.

ALEMA SINANOVIĆ

Informacije o pogrebu

Vrijeme pogreba
: 5.2.2023.

Groblje
: Mezarje Rakovica

Mjesto pokopa
: Bosna i Hercegovina, Federacija, Sarajevo, Sarajevska županija

Ožalošćeni
: majka Munira-Hiba, brat Mahir, sestrična Nejla, sestrić Ervin, snaha Amela, tetke Vahida, Halida i tetak Vejsil sa porodicama, Mirso sa porodicom, Ismet sa porodicom, Nirmela, Mirela, Mersiha i Nermina sa porodicom, Rusmir i Nermin sa porodicom, Dina, Emira i Keko sa porodicom, Avdija sa porodicom, snaha Seida sa porodicom, Faruk, Enida, Adela, Dalida i Aida sa porodicom, rodica Mubera-Bera, prijateljice Mina i Mirsada sa porodicom, Senada, Dina i Mada sa porodicom, Jasmina i Suada sa porodicom, Mirso i Suno sa porodicom, te porodice: Sinanović, Jamaković, Vreto, Opanković, Begović, Požega, Mujkić, Imamović, Delić, Dedić, Hadžić, Arnautović, Pepić, Cindrak, Frljučkić, Subašić, Džanko, Drina, Musić, Ćebirić, Japalak, Šejto, Poljo, Jelešković, Dželil, Gačanović, Vitković, Muratović, Borovina, kao i ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.