Mara (Jefto) Milinkivić

Mara (Jefto) Milinkivić1934 - 2022 04.05.2022. Gacko

Jefto